Els seus cultius i jardins, fora de perill

A APINSA disposem de mitjans materials i tècnics per oferir un servei adequat amb la finalitat de facilitar la tasca del sector primari, en una aposta clara pel sector agrícola i tot el que comporta no tan sols aplicada estrictament al camp, sinó també a la seguretat alimentària entesa en tots els seus vessants, així com al paisatge i la conservació dels sòls i l’aigua.

Per això disposa de personal qualificat dotat amb els mitjans materials i tècnics, a més de seguir una formació contínua, la qual cosa ens permet una actualització constant pel que fa a les novetats del sector, que evoluciona cada dia i canvia contínuament.

APINSA , en línia amb el seu objectiu d’utilitzar els mitjans necessaris per afavorir la sostenibilitat, té en compte en tot moment la legislació vigent com a forma de control mitjançant l’ús de productes fitosanitaris, concretament, l’annex I del RD 1311/2012, el Pla d’acció nacional per a l’ús sostenible dels productes fitosanitaris. És important deixar constància de l’ús responsable dels productes fitosanitaris actualitzant i tenint al dia el quadern de camp, com a base per seguir la traçabilitat dels productes obtinguts.

APLICACIÓ DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS

És convenient remarcar que APINSA ofereix aquest servei de tractament de productes fitosanitaris adreçat a dos públics clarament diferenciats i amb necessitats fitosanitàries definides:

  • Cultius establerts en zones agrícoles. El tractament s’ha d’estudiar en cada cas, per adequar-lo al tipus de cultiu, al desenvolupament fenològic, a la zona on es trobi establert, al clima, etc. tenint en compte les bones pràctiques d’aplicació dels productes fitosanitaris i mitjançant una bona planificació socialment responsable, mediambientalment segura i econòmicament viable.
  • Àrees de parcs i jardins. El tractament adequat dependrà d’un estudi exhaustiu fet per un professional titulat que determinarà el millor tractament per al problema detectat, respectant acuradament les indicacions dels fabricants dels productes que cal utilitzar i actuant responsablement en tot el procés d’aplicació i la gestió posterior dels residus amb gestors autoritzats.
< volver

En APINSA garantizamos un servicio efectivo y
personalizado en un plazo de 24 horas