Responsabilitat

APINSA sempre s'ha distingit per tenir dins de la seva filosofia els valors de la  responsabititat i compromís envers els seus clients, proveïdors i per a la comunitat en general. D'aquest compromís es desprèn l'adhesió a totes les iniciatives promouen els valors que la defineixen.

En APINSA garantizamos un servicio efectivo y
personalizado en un plazo de 24 horas