Història

50 anys combatent plagues

APINSA és una de les empreses de control de plagues més antigues d’Espanya, amb més de 50 anys d’història. Des dels seus inicis s’ha aplicat al desenvolupament de la seva tasca de servei a famílies, comerços i empreses donant assessorament en el control i l’eradicació de plagues, així com en la millora de la salut pública i mediambiental, cosa que la converteix en una empresa de referència dins del sector de control de plagues a escala nacional.

Des dels seus inicis ha assumit com a objectiu oferir un servei de qualitat i seguretat amb totes les garanties tècniques i humanes que es requereixen, cercant sempre els més alts nivells d’excel•lència. Per això, des de sempre ha tingut com a objectiu l’expansió per arribar cada cop més lluny en la seva vocació de servei, i des de fa més de 30 anys està plenament assentada no tan sols a les Canàries, sinó també a Catalunya i les Balears.

APINSA ha esdevingut referent en el sector de control de plagues, perquè és experta en la protecció de la salut pública i el patrimoni, la qual cosa ens permet mantenir la qualitat de vida en protegir-nos a tots de l’acció d’aquestes plagues nocives, que transmeten malalties, contaminen el nostre entorn i provoquen importants danys econòmics tant a les infraestructures com al patrimoni històric.

En APINSA garantizamos un servicio efectivo y
personalizado en un plazo de 24 horas