Missió

Atenció personalitzada i adaptada

APINSA és una empresa especialitzada en la sanitat i la higiene mediambiental que dóna servei a les famílies, així com a les empreses i les institucions, per mitjà del sanejament i el control de plagues. La nostra missió és donar una resposta personalitzada adaptada a cada necessitat, tant en la prevenció com en l’eradicació, tenint en compte la societat en què ens emmarquem.

En APINSA garantizamos un servicio efectivo y
personalizado en un plazo de 24 horas