Sistemes de captura i repel•lents d’aus

Espais més higiènics sense aus

Els coloms, i també altres aus com els estornells, les gavines, etc., han sabut adaptar-se al medi ambient creat per l’home. Molts cops són espècies invasores i esdevenen plagues molt nocives i perjudicials per al manteniment de l’ecosistema i que fins i tot posen en perill la salut pública, ja que poden ser portadores de malalties, crear assentaments als centres de les ciutats, les teulades, les escoles i altres edificis, i, per tant, amb la possibilitat de generar problemes d’esfondraments, en el cas dels estornells amb bandades de milers d’individus.

 

A APINSA comptem amb un equip professional especialitzat en la lluita contra aquesta plaga, especialment instruït en les diferents tècniques de control, per tal de poder aplicar solucions personalitzades segons les condicions i les circumstàncies de cada necessitat.

De les diferents tecnologies de què disposem per a aquesta mena de serveis, en destaquem:

  • Sistemes d’exclusió mitjançant la instal•lació de barreres físiques que impedeixen l’accés, la construcció de nius i/o el recolzament de les aus en les àrees que cal protegir.
  • Sistemes de captura passius, mitjançant la instal•lació de sistemes autònoms de captura ideals per a la reducció poblacional a llarg termini.
  • Sistemes de captura actius, mitjançant intervencions en les quals cal capturar grans volums d’individus en un termini de temps curt.

En APINSA garantizamos un servicio efectivo y
personalizado en un plazo de 24 horas