Consultoria de Seguretat Alimentària

Aliments sota control

Totes les qüestions relacionades amb l’alimentació cobren un protagonisme especial, ja que els consumidors exigeixen productes nutritius, apetitosos, de qualitat i saludables, i precisament d’això és del que s’ocupa la seguretat alimentària, motiu pel qual ha cobrat un gran protagonisme en la societat.

Les primeres interessades a satisfer aquesta demanda són les empreses alimentàries, per ser legalment les responsables de garantir la innocuïtat dels productes alimentaris que manipulen.

Els establiments alimentaris han de crear, aplicar i mantenir procediments eficaços de control per garantir la producció d’aliments segurs, d’acord amb els principis en què es basa el Sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític –conegut per les sigles Sistema d’APPCC– per complir la normativa vigent i, principalment, per donar als seus clients i consumidors les garanties i la confiança necessària per al consum.

APINSA aporta les màximes garanties durant tot el procés, i tots els serveis estaran a càrrec íntegrament de personal qualificat. Per aquest motiu, el Servei Tècnic de Seguretat Alimentària té experiència professional en implantació, assessorament i manteniment de sistemes d’autocontrol, realització d’auditories, formació de manipuladors d’aliments en matèries d’higiene, seguretat alimentària i APPCC, i presa de mostres i anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques d’aigües (de consum, de bany i residuals), olis, superfícies, manipuladors, aliments i aire.

IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA D’AUTOCONTROL

Beneficis derivats de la implantació d’un sistema d’autocontrol basat en el Sistema d’APPCC:

 • Assegura la producció i la comercialització d’aliments segurs.
 • Prova i constata que hi ha una gestió de la salubritat de l’aliment.
 • Demostra que l’empresa controla ella mateixa la seva activitat alimentària.
 • Demuestra que la empresa autocontrola su actividad alimentaria.
 • Genera confiança i seguretat en els consumidors.
 • Centra les activitats de control en les fases crítiques del procés productiu.
 • És un procés flexible i dinàmic.
 • S’integra fàcilment amb altres sistemes de gestió de la qualitat.

Addicionalment al sistema d’autocontrol, els establiments han de posar en marxa una sèrie d’activitats, programes o plans d’actuació:

 • AUDITORIES HIGIENICOSANITÀRIES
 • PRESA DE MOSTRES I ANÀLISIS
 • FORMACIÓ DEL PERSONAL MANIPULADOR
 • METODOLOGIA DE TREBALL

En APINSA garantizamos un servicio efectivo y
personalizado en un plazo de 24 horas