Responsabilitat

 

XARXA PACTE MUNDIAL DE NACIONS UNIDES

És la iniciativa voluntària de responsabilitat social empresarial més gran del món, present en empreses de 145 països i amb més d’11.198 signants. Els seus 10 principis són:

  1. Les empreses han de fomentar i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, en el seu àmbit d’influència.
  2. Les empreses s’han d’assegurar que les seves estructures no són còmplices en la vulneració dels drets humans.
  3. Les empreses han de donar suport a la llibertat d’afiliació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col•lectiva.
  4. Les empreses han de donar suport a l’eliminació de qualsevol forma del treball forçós o fet sota coacció.
  5. Les empreses han de donar suport a l’eradicació del treball infantil.
  6. Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació en el treball i l’ocupació.
  7. Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.
  8. Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una responsabilitat ambiental més gran.
  9. Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
  10. Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloent-hi l’extorsió i el suborn.

 

EMPRESES + SOSTENIBLES

Les empreses sostenibles creen valor econòmic, mediambiental i social a curt i llarg termini.

Dins de la nova economia verda, està naixent una nova cultura de gestió en què les empreses assumeixen valors que no estan exclusivament marcats per la rendibilitat a curt termini. Són empreses que consumeixen menys recursos, també menys contaminants i que ofereixen productes o serveis de més qualitat.

Empreses Més Sostenibles és un programa de suport a aquestes firmes innovadores, disposades a comprometre’s amb finalitats socials i ambientals, que neix fruit de la col•laboració del Cabildo de Tenerife i de la Cambra de Comerç de Tenerife.

Per aquest motiu, els seus gestors rebran formació especialitzada i suport per innovar, de manera que els permeti diferenciar-se en el mercat.

Una empresa més sostenible és més rendible econòmicament, però també des del punt de vista social i ambiental.


ASSOCIACIÓ NACIONAL D’EMPRESES DE PROTECCIÓ DE LA FUSTA (ANEPROMA)

L’Associació Nacional d’Empreses de Protecció de la Fusta (ANEPROMA) és una associació d’àmbit nacional, i sense ànim de lucre, que té la finalitat d’unir els professionals implicats en la protecció de la fusta i els seus derivats, per defensar els interessos de l’ús de la fusta en tots els sectors industrials del territori nacional.

Sorgeix com a vincle d’unió interprofessional que aglutina les diferents empreses productores, transformadores o implicades en la conservació i la protecció de la fusta i els seus derivats, amb vista a establir un control de qualitat entre els productes destinats al mercat.

En APINSA garantizamos un servicio efectivo y
personalizado en un plazo de 24 horas