Qualitat

 

OBSERVATORI DE LA QUALITAT DEL CABILDO DE TENERIFE

L’Observatori de la Qualitat de Tenerife és una iniciativa del Cabildo Insular orientada a l’estudi, l’anàlisi i l’evolució de les noves tendències i els models de qualitat de gestió en l’àmbit nacional i internacional, adreçada especialment a monitorar i fomentar la implantació de la qualitat a Tenerife.

L’Observatori constitueix la plataforma idònia del Cabildo de Tenerife per impulsar el Pla de Qualitat de la Direcció d’Innovació i Desenvolupament de Projectes, per mitjà del Centre Insular de Qualitat i Consum Responsable, que té la millora i la competitivitat empresarial com a finalitats.

 

NORMES ISO 9001 I ISO 14001

SGS entitat certificadora

Creada el 1878, SGS va transformar el comerç del gra a Europa en oferir serveis innovadors d’inspecció agrícola. Va cotitzar a la borsa per primer cop en l’índex suís (SWX) el 1985. Des del 2001, SGS té només una classe d’accions, que són accions nominatives.

L’estructura actual d’SGS es va crear el 2001, i consisteix en 10 segments de negoci que operen en 10 regions geogràfiques. Des dels nostres inicis el 1878 com a casa d’inspecció de gra, hem crescut constantment fins al nostre nivell actual de lideratge sectorial. Ho hem aconseguit amb la millora i la innovació constants, donant suport a les operacions dels nostres clients, reduint riscos i millorant la productivitat.

APINSA aposta per la qualitat com a mitjà per satisfer el client, millorant la qualitat i la productivitat, limitant riscos, verificant la conformitat i accelerant l’accés al mercat.

APINSA manté el seu compromís amb el medi ambient i se certifica perquè compleix a escala nacional la normativa vigent.

En APINSA garantizamos un servicio efectivo y
personalizado en un plazo de 24 horas