Garantia

 

ASSOCIACIÓ NACIONAL D’EMPRESES DE CONTROL DE PLAGUES

L’Associació Nacional d’Empreses de Control de Plagues (ANECPLA) és una organització d’àmbit estatal que representa el sector de serveis de control de plagues espanyol. En conjunt, les empreses associades superen, aproximadament, el 80% del volum de facturació del sector.

Des de la seva fundació el 1992, ANECPLA ha lluitat per la consolidació d’una activitat professionalitzada que sigui conscient de la necessitat de vetllar, amb les seves actuacions, per la salut pública i la preservació del medi ambient. Aquests principis, essencials per al futur de l’activitat, són defensats per tots els associats.

 

ASSOCIACIÓ DE TENERIFE D’EMPRESES DE CONTROL DE PLAGUES

L’Associació de Tenerife d’Empreses de Control de Plagues (ATECPLA) és una organització d’àmbit provincial que acull la màxima representació d’empreses de control de plagues de la província de Tenerife.

Des dels seus inicis, ATECPLA s’ha caracteritzat per tenir com a objectiu la professionalització de les empreses de control de plagues i donar a conèixer el món de la higiene mediambiental a la societat en general.
ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES DE CONTROL DE PLAGUES

ADEPAP és l’Associació d’Empreses de Control de Plagues de Catalunya. Els seus orígens es remunten a l’any 1977, de manera que és l’associació més antiga d’Espanya en aquest sector.

Des dels seus orígens, els principals objectius de l’associació van ser la professionalització del sector i formar i donar a conèixer el món de les plagues a la societat en general. En aquests últims anys, molts dels criteris fonamentals que regulen el sector han evolucionat substancialment. Per aquest motiu, els objectius que es va marcar l’associació des del principi continuen sent plenament vigents.

En APINSA garantizamos un servicio efectivo y
personalizado en un plazo de 24 horas