Atenció al client

El Servei d’Atenció al Client d’APINSA atén les queixes i les reclamacions que ens vulgui plantejar. Per fer-ho, pot emplenar el formulari de contacte que posem a la seva disposició.

També ens pot enviar la seva queixa o reclamació per correu postal a l’adreça següent:

Correu postal: APINSA, Oficinas Centrales, Camino Las Mantecas, 11, 38320 La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna. I per correu electrònic, sempre que la utilització d’aquest mitjà s’ajusti al que disposa la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

En APINSA garantizamos un servicio efectivo y
personalizado en un plazo de 24 horas