Sistemes de captura i repel·lents d'aus a Tenerife

Especialment Coloms, encara que també altres aus com Gavines i Estornells, han sabut adaptar-se perfectament al medi urbà creat per l'Home. Es converteixen en espècies invasores molt nocives; autèntiques plagues amb risc potencial per a la Salut Humana, en ser portadores de multitud de malalties, i amb enorme capacitat de deteriorament d'edificacions, vehicles i mobiliari urbà.

Apinsa compta amb un equip professional, instruït específicament en la lluita contra aquesta plaga i especialitzat en les diferents tècniques de control per tal de poder donar una solució adaptada a les condicions i circumstàncies de cada cas.

Espais més higiènics sense aus

Disposem de l'última tecnologia al Control de AUS:

  • Sistemes Antiposado que mitjançant la instal·lació de barreres físiques com pinxos i línies impedeix el suport de les aus en cornises i sortints de façanes.
  • Sistemes d'Exclusió que eviten l'accés a espais grans com sostres i patis, que és on s'alimenten i fan niu habitualment. Les malles són les més utilitzades.
  • Captura. El sistema més utilitzat es basa en l'ús de gàbies amb dispositius autònoms d'aportació d'aliment i aigua, que aconsegueixen reduir les poblacions a llarg termini. Disposem també de mitjans que permeten capturar grans quantitats d'individus ràpidament.
es Español