Aliments sota control

Tota qüestió relacionada amb l'alimentació pren especial protagonisme, ja que els consumidors exigeixen productes nutritius, apetitosos, de qualitat i saludables. Precisament d'això, és del que s'ocupa la seguretat alimentària, i per això ha cobrat gran protagonisme en la societat.

Els primers interessats a satisfer aquesta demanda són les empreses alimentàries, per ser legalment les responsables de garantir la innocuïtat dels productes alimentaris que manipulen. Sent per a ells tan important, disposar d'un servei mà a mà en Consultoria de Seguretat Alimentària, que l'ajudi a gestionar tot el procés.

Els establiments alimentaris han de crear, aplicar i mantenir procediments eficaços de control per garantir la producció d'aliments segurs, d'acord amb els principis en què es basa el Sistema d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític, conegut per les seves sigles Sistema d'APPCC , per complir amb la normativa vigent i principalment per donar als seus clients i consumidors les garanties i confiança necessàries per al consum.

Apinsa aporta les màximes garanties durant tot el procés i tots els serveis seran realitzats íntegrament per personal qualificat. Per a això, el Servei Tècnic de Seguretat Alimentària, compta amb experiència professional en implantació, assessorament i manteniment de Sistemes d'Autocontrol, realització d'auditories, formació de manipuladors d'aliments en matèries d'higiene, seguretat alimentària i APPCC, i presa de mostres i anàlisi fisicoquímics i microbiològics d'aigües (de consum, de bany i residuals), olis, superfícies, manipuladors, aliments i aire.

Implantació del sistema d'autocontrol

Beneficis derivats de la implantació d'un sistema d'autocontrol basat en el Sistema APPCC:

 • Assegura la producció i la comercialització d'aliments segurs.
 • Prova i constata que hi ha una gestió de la salubritat de l'aliment.
 • Demostra que l'empresa s'autocontrola la seva activitat alimentària.
 • Genera confiança i seguretat en els consumidors.
 • Centre les activitats de control en les fases crítiques del procés productiu.
 • És un procés flexible i dinàmic.
 • S'integra fàcilment amb altres sistemes de gestió de la qualitat.

Addicionalment al sistema d'autocontrol, els establiments han de posar en marxa una sèrie d'activitats, programes o plans d'actuació:

 • AUDITORIES HIGIÈNIC - SANITÀRIES
 • PRESA DE MOSTRES I ANÀLISI
 • FORMACIÓ DEL PERSONAL MANIPULADOR
 • METODOLOGIA DE TREBALL
es Español